Orlando Tjin Asjoe

Wat doen we nu eigenlijk?

Wij zijn vormgevers, we geven vorm aan een werk / leef omgeving.
Aan een verhuizing gaat aardig wat vooraf. Eer een beslissing genomen wordt op zoek te gaan naar een nieuwe lokatie zijn er een groot aantal overwegingen de reveu gepasseerd. Een verhuizing naar een nieuwe lokatie betekend niet alleen verandering van omgeving maar is tevens een nieuw begin. Gezien het feit dat het om een beslissing gaat die de komende 5 tot 10 jaar invloed heeft op de manier van werken is het logisch dat ook de veranderende omstandigheden die er de komende jaren te wachten staat op het gebied van ICT maar ook zeker de manier waarop de mens zijn werk zal gaan uitvoeren, mee te nemen en leidraad te laten zijn in de inrichting.

Wij trachten uw visie, bedrijfsfilosofie en toekomstbeeld, vorm te geven. Wij trachten de omgeving zo veel mogelijk voor u te laten werken en uiting te geven aan hetgeen u wilt communiceren, zowel intern als extern.
Doordat wij ons dagelijks bezig houden met de inrichting van bedrijven uit verschillende beroepsgroepen, zijn wij in staat “out of the box” te denken. Wij komen dan ook het best tot ons recht als wij onze visie mogen geven van hetgeen u voor ogen heeft.