De uitdaging

De vraagstelling hoe ‘Het Nieuwe Werken 2.0’ eruit ziet en hoe dit geïntegreerd kan worden in de nieuwbouw als logisch vervolg op de indeling en opzet van de bestaande bouw, is de uitdaging van dit project en zal ook het speerpunt zijn van ons voorstel voor de aanpak van deze Request For Proposal.

Wij zijn ervan overtuigd dat de daadwerkelijke invulling van de diverse gebieden slechts in nauwe samenwerking met VGZ tot een succesvolle stap in de toekomst van het werken kan leiden.

Het Nieuwe Werken 1.0

Keyelements van HNW

 1. Mentaliteit van de medewerker en de leidinggevende
 2. ICT en organisatie
 3. Leiderschap stijl
 4. Organisatiecultuur
 5. Fysieke werkplekken en inrichting/ ontwerp

Voordelen

 1. 1. Flexibiliteit (tijd, plaats, duur)
 2. 2. Efficiënte inzet van medewerkers
 3. 3. Hogere productiviteit, betere dienstverlening
 4. 4. Uitstraling en imago
 5. 5. Extra kans om personeel te werven
 6. 6. Minder kosten door invoeren flex-plekken
 7. 7. Betere balans werk-privé
 8. 8. Minder reistijd en kosten
 9. 9. Milieuvoordelen; minder uitstoot van CO2
 10. 10. Hogere arbeidssatisfactie

Nadelen

 1. 1. Vormgeven nieuwe manier van leidinggeven
 2. 2. Opleiden van (thuis)medewerkers
 3. 3. Additionele ICT- en inrichtingskosten
 4. 4. Bereikbaarheidsvraagstukken
 5. 5. Arbo-wetgeving, fiscale aspecten
 6. 6. Thuiswerkplek van onvoldoende kwaliteit
 7. 7. Stress door onduidelijke afspraken
 8. 8. Vermenging werk/privé
 9. 9. Ongeregelde werktijden
 10. 10. Idee dat het negatief is voor de carrière

Het Nieuwe Werken 2.0

Zoals uit de voorgaande opsomming blijkt is Het Nieuwe Werken 1.0 met name gebaseerd op economisch gedreven uitgangspunten. Daaraan is de duurzaamheid gekoppeld in de vorm van minder co2 uitstoot door gereduceerd gebruik van kantoor oppervlak en minder woon-werk verkeer.

De mens en de cultuur zijn de factoren waar de meeste onzekerheden heersen. Als de cultuur verandering goed begeleid wordt en de mens goed wordt voorbereid is de kans van slagen vele malen groter.

Die mens is natuurlijk de constante factor in ieder (verandering) proces en juist die mens wordt onderworpen aan deze processen.

De mens zelf is ook aan verandering onderhevig. Werk en privé worden steeds minder van elkaar gescheiden. Werk wordt een invulling van onze persoonlijke ontwikkeling en passie.

Wij gaan studeren wat ons interesseert, we zoeken werk dat bij ons past. Geld is steeds minder de drijfveer, onze persoonlijke ontwikkeling en groei steeds meer.

Het Nieuwe Werken 2.0

Hoe kunnen wij tegemoet komen aan deze veranderende wensen van die mens, hoe kunnen wij een klimaat creëren waarin deze aspecten tot uiting komen?

Door het welzijn van de mens voorop te gaan stellen, door in te spelen op de individuele wensen van deze mens. Door mogelijkheden te bieden een individueel pad binnen de organisatie.

Hoe kunnen we in navolging van de eerste stap in deze richting, Het Nieuwe Werken 1.0, omstandigheden creëren die het welzijn van de mens in acht neemt.

Het is een breed gedragen gegeven dat de mens tot rust komt in de natuur, in een natuurlijke omgeving. De natuur helpt de mens zichzelf even terug te vinden in de hectiek van alle dag.

De natuur ont strest de mens maakt zijn hoofd weer leeg of brengt weer wat ruimte in zijn vele “moeten”. De natuurlijke omgeving stelt de mens in staat afstand te nemen.

Mijn mening is dat de natuur logisch is, is wat het is, wij er geen vraagtekens bij hebben. Het accepteren zoals het is, ons soms klein voelen en onderdeel voelen van dat grotere geheel. Dat is een geruststelling. Wij zijn onderdeel van die natuur en onbewust (h)erkennen wij dat.

Hoe kunnen wij dit besef vertalen naar de huidige werksituatie en een stap zetten naar de erkenning hiervan in een werk omgeving 2.0

Door de natuur in deze werkomgeving te integreren, de natuur de werkomgeving in te brengen. De natuur dichter naar de werkende mens te brengen.

Er zijn natuurlijke ontelbare mogelijkheden dit vorm te geven, wij hebben de metafoor van het park gekozen om dit te introduceren.

Het park is een door de mens gecreëerde natuurlijke omgeving die dezelfde uitwerking op de mens heeft als de “wilde” natuur maar de natuur is naar de mens gebracht.