Helen Parkhurst college

totale aanpak school

HP Helen Parkhurst

De vraag aan ons was een nieuw interieur te bedenken voor de entreehal en de lerarenkamer. Later zouden andere ruimtes worden aangepakt als de aula, mediatheek en de lespleinen. Om hier een goede invulling aan te geven hebben wij voorgesteld eerst een totaal concept te maken voor de gehele school en met name de aan te pakken ruimtes. Hierdoor kun je het geheel, het eindresultaat goed voor ogen halen en het geheel over diverse periodes uitsmeren om aan te pakken. De aanpak dient zo te zijn dat iedere fase in een vakantieperiode gerealiseerd kan worden(zie ook aanpak scholen). Dankbaar gebruikmakend van het bestaande logo hebben wij de kleurstelling gebruikt om ook de routing binnen het gebouw te duiden Bij het ontwerp hebben we rekening gehouden met de onderwijsvorm (Dalton onderwijs) en getracht de ruimte hier zo geschikt mogelijk voor te maken. Door de groei van de school was deze vorm van lesgeven steeds meer in het gedrang gekomen. Door de lespleinen opnieuw vorm te geven is het werken in groepjes ook buiten het lokaal weer mogelijk.