Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Orlando Tjin Asjoe (https://orlandotjinasjoe.com/).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Orlando Tjin Asjoe betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Orlando Tjin Asjoe .

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Orlando Tjin Asjoe berusten bij Orlando Tjin Asjoe. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Orlando Tjin Asjoe is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Orlando Tjin Asjoe, pa@orlandotjinasjoe.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Orlando Tjin Asjoe geeft Orlando Tjin Asjoe geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Orlando Tjin Asjoe.
Orlando Tjin Asjoe kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Orlando Tjin Asjoe, de onmogelijkheid de website van Orlando Tjin Asjoe te gebruiken, uit de levering van diensten Orlando Tjin Asjoe of het gebrek aan levering van diensten door Orlando Tjin Asjoe.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Orlando Tjin Asjoe wordt regelmatig bijgewerkt. Orlando Tjin Asjoe behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Orlando Tjin Asjoe te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 1 december 2020.